Vitamin B12 (Cobalamin)

b12

Vitamin B12 (Cobalamin) är den kemiskt mest komplexa vitaminen och behövs för produktionen av röda blodkroppar, nervsystemets funktion samt cellernas ämnesomsättning.

Vitamin B12 kan ej tillverkas av växter eller djur eftersom de enda organismer som har de för syntesen nödvändiga enzymerna är bakterier.

Om du är vegetarian eller vegan bör du vara uppmärksam. B12 finns nästan enbart i animalisk kost. I människans tarm sker en syntes av B12 men det är osäkert om vi kan tillgodogöra oss det.

Vi människor jämför oss ofta med djur som lever på vegetabilisk föda, t ex gorillorna, men de får sitt B12-behov tillgodosett genom att äta sin avföring.

Dagsbehov Av Vitamin B12
Grillat Kött & RäkaRekommenderat dagligt intag av vitamin B12:

Män: 3 µg
Kvinnor: 3 µg
Gravida: 4 µg
Ammande: 4 µg
Behovet av vitamin B12 varierar med bl.a. ålder och kön.

Brist På Vitamin B12
Brist på vitamin B12 kan ge svårartad blodbrist, s k perniciös anemi, trötthet, retlighet och neurologiska symtom.

Vid allsidig kost behöver man knappast oroa sig för att få i sig för lite B12-vitamin med födan. Det avgörande är den “inre faktorn” som bildas i magsäcken hos friska personer och som är nödvändig för att man ska ta till sig B12-vitamin på rätt sätt.

RäkorBrist kan däremot uppstå hos veganer, som varken äter fisk, kött, mjölk eller äggprodukter.

B12-vitamin lagras normalt i levern i stora mängder. Det kan därför dröja många år innan ev bristsymptom visar sig

Risker Med Vitamin B12
Det finns inga kända risker med vitamin B12.

Livsmedel Med Vitamin B12
De vanligaste källorna enligt undersökningen Riksmaten:

23% Fisk och skaldjur
44% Kött, fågel, ägg, inälvsmat, korv
16% Mjölk, fil och yoghurt
6% Ost
Här nedan är en tabell med innehåll av Vitamin B12 i olika livsmedel:

LIVSMEDEL PORTIONSSTORLEK MÄNGD VITAMIN B12
PER PORTION, ΜG
Kalvlever 100 g 60
Strömming 125 g 10
Mjölk 2 dl 1
Torsk 125 g 1
Ägg 60 g 1
Bogfläsk 125 g 1
Mängd vitamin B12 i livsmedel från Svenska Livsmedelsverkets analys
Livsmedel med mest innehåll av Vitamin B12 per 100g föda från Svenska Livsmedelsverkets analys:

LIVSMEDEL VITAMIN B12 (μg)
Nötlever ej panerad stekt 120.27 μg
Nötlever 110 μg
Nötlever panerad stekt 105.81 μg
Lammlever 84 μg
Lever ren 84 μg
Lammnjure 63 μg
Kalvlever 60 μg
Leverbiff mald stekt fryst 43.4 μg
Levergryta nöt 40.53 μg
Grislever 40 μg
Levergryta m grönsaker fryst 38 μg
Kycklinglever stekt 35.13 μg
Kycklinglever 32 μg
Njure nöt 31 μg
Leverstuvning hemlagad 31 μg
Leverstuvning fryst 31 μg
Leverpalt 31 μg
Leverbiff mald lever rå fryst 31 μg
Leverbiff mald lever stekt hemlagad 31 μg
Kalvnjure 23 μg