Hälsokost, Kosttillskott & Naturläkemedel

Health-Food

Hälsokost

De flesta livsmedelsbutiker säljer idag hälsokostprodukter. Det finns också många särskilda hälsokostbutiker. Det som kallas hälsokost eller hälsokostpreparat kan till exempel vara vitaminer, mineraler, örter eller naturläkemedel.

På hälsokostprodukter kan det stå “rena naturprodukter” eller “fria från kemikalier”. Hälsokostmärkningen kan ge oss en känsla av att produkterna inte är farliga. Men man glömmer lätt bort att även många naturliga ämnen kan vara skadliga.

Kosttillskott

Kosttillskott är en vara som man tar som ett tillskott till den övriga maten man äter. Exempel på sådana kan vara vitaminer, mineraler, fetter, proteiner och kolhydrater. Kosttillskott bör endast brukas när man har för lågt intag av något ämne.

Kosttillskott är vanligt bland idrottare och tyngdlyftare då behovet av vissa mineraler och proteiner ökar. Det bör endast innehålla ämnen som finns i kosten för att kunna titeleras kosttillskott.

Man bör inte överdosera kosttillskott,innan man skall använda kosttillskott så skall man se till att man äter rätt, det är viktigare än själva kosttillskottet.

Begreppet kosttillskott är ännu inte definierat i den svenska livsmedelslagstiftningen. Till denna grupp räknas i dagligt tal ‘vanliga’ vitaminer och spårämnen.

Läs mer om kosttillskott

Naturmedel

Tidigare fanns s.k. naturmedel som endast bedömdes med avseende på säkerheten vid normal användning. Tillverkarna av de naturmedel som fanns på marknaden 1993 kunde ansöka hos Läkemedelsverket om godkännande som naturläkemedel.

Naturmedelsbegreppet har i och med den nya läkemedelslagen (1992:859) ersatts av naturläkemedel, vilket innebär högre krav på produkterna.

En del av de naturmedel som fanns på marknaden när den nya lagstiftningen trädde i kraft har fått dispens för fortsatt försäljning fram till dess att deras ansökan om godkännande som naturläkemedel har behandlats. Resterande naturmedel har klassificerats som kosmetika eller livsmedel, eller helt försvunnit från marknaden.

Naturläkemedel

Begreppet naturläkemedel infördes i Sverige 1993. För dessa krävs en god tillverkningskvalitet och säkerhet. Dessutom skall det finnas undersökningar eller dokumentation som stöder att naturläkemedlet har avsedd effekt.

Alla naturläkemedel måste godkännas innan de får säljas. Det är Läkemedelsverket som kontrollerar och godkänner om ett naturläkemedel får säljas eller inte.

Större delen av lagstiftningen är reglerad på EU-nivå och därmed gemensam för hela EU. Sverige reglerar t.ex. inte läkemedelshanteringen själv utan gör det i samarbete med övriga medlemsstater.

Många EU-regler införs i föreskrifter. Dessa publiceras i verkets egen författningssamling, Läkemedelsverkets författningssamling, LVFS. Föreskrifterna blir gällande i och med att de publiceras i LVFS.

Läkemedelsverkets möjlighet att besluta om regler inom läkemedelsområdet styrs av flera olika lagar, bland annat läkemedelslagen och lagen om medicintekniska produkter.

Läs mer om naturläkemedel

Livsmedel

För livsmedel finns det ett allmänt krav som säger att livsmedel inte får vara skadliga eller ge sjukdomar.

Med livsmedel avses i stort sett allt vi äter med undantag av läkemedel och naturläkemedel.

Naturläkemedel Eller Kosttillskott?

Det är inte ovanligt att begreppen naturläkemedel och kosttillskott blandas ihop. Naturläkemedel hanteras av Läkemedelsverket, medan kosttillskott är livsmedel och därmed ingår i Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Naturläkemedel är läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung, det vill säga utgörs av en växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. Beståndsdelarna får inte vara alltför bearbetade. Naturläkemedel är receptfria och får endast användas mot enklare besvär som inte kräver läkarbehandling. Naturläkemedel måste uppfylla strikta krav på kvalitet, effekt och säkerhet för att godkännas av Läkemedelsverket.

Kosttillskott är livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost. De innehåller vitaminer eller mineralämnen eller andra ämnen med näringsmässig verkan. De säljs exempelvis i form av kapslar och tabletter. Kosttillskott omfattas av samma generella lagstiftning som gäller för livsmedel i övrigt.

Det är inte tillåtet att marknadsföra kosttillskott med hjälp av medicinska påståenden, såsom “XX hjälper mot huvudvärk” eller “XX kan förebygga benskörhet”. Då klassas produkten som läkemedel eller naturläkemedel och måste först godkännas som sådant för att få säljas.

Vad Gör Myndigheterna?

Livsmedelsverket och Läkemedelsverket kan ge information om onyttiga och skadliga produkter, och kan ibland förbjuda att onyttiga och skadliga produkter säljs.