Hälsa

Health

Hälsa är ett vitt begrepp som kan definieras på många olika sätt. WHO har valt att definiera det som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Här på plushalsa.se fokuserar vi på den fysiska hälsan och hur den kan förbättras med rätt kost.

Övervikt & ohälsa

Ett vanligt hälsoproblem i Sverige och många andra länder i världen är övervikt. Övervikt är framförallt ett resultat av dålig kosthållning och liten fysisk aktivitet, även om olika typer av hormonella rubbningar kan vara orsaken i vissa fall.

Mellan fem och tio procent av alla kvinnor i fertil ålder beräknas lida av PCOS som är en hormonell sjukdom med ökad produktion av det manliga könshormonet testosteron. Ett vanligt symptom för PCOS är övervikt med tendens till bukfetma.

Det problem de flesta ser med övervikt har med utseendet att göra, men många är nog även medvetna om att fetma ökar risken för att man ska drabbas av olika sjukdomar. Näringsforskaren Paul Ernsberger har emellertid etablerat att problemet inte nödvändigtvis ligger i övervikt i sig, utan i ett stillasittande liv, och dålig kost.