BMI (Body Mass Index)

BMI

BMI, akronym för engelskans Body Mass Index, eller kroppsmasseindex på svenska är ett index som ger en indikation på om en person är normal-, under- eller överviktig.

BMI beräknas genom att dividera kroppsvikten i kilogram med kvadraten på längden i meter.

Jämför man talet med siffrorna i tabellen nedan kan man avgöra vilken viktkategori personen i fråga ligger.

BMI KATEGORI
< 18,5 Undervikt
18,5–24,9 Normalvikt
25–29,9 Övervikt
30–34,9 Fetma grad 1
35–39,9 Fetma grad 2
> 40 Fetma grad 3