Koppar (Cu)

Copper

Koppar ingår i en rad oxidationsenzymer i kroppen bl a sådana som påverkar omsättningen av järn och syre och är därför livsnödvändigt för oss. Koppar fungerar som en katalysator som lagrar och frisätter järn till hemoglobinet.

Koppar förstärker benstommen och blodkärlens väggar genom att öka tvärbindningarna i kollagenet.

Koppar är även väsentligt för bildningen av myelin (det isolerande skicktet runt nerverna) och för hormoners funktion, speciellt östrogen.

Koppar deltar även i cellens försvar mot fria radikaler.

Dagsbehov Av Koppar
Grillat Kött & RäkorVuxna individer behöver ca 20 µg koppar per kg kroppsvikt och dag, dvs ca mg per dag. För barn är behovet ca 50 µg/kg kroppsvikt och dag. Den övre gränsen för acceptabelt intag är mycket osäker, men bedöms av WHO vara flera (2-3) men inte många mg/dag för vuxna.

Rekommenderat dagligt intag av koppar:

Män: 1,2-1,4
Kvinnor: 1,2-1,4
Barn: 0,6-0,8 mg
Behovet av koppar varierar med bl.a. ålder och kön.

Medianhalten av koppar i dricksvatten var i en svensk studie ca 0,6 mg/l, och halterna översteg 1,57 mg/l i 10% av proverna.

Brist På Koppar
Sällsynt hos friska personer. Kan uppstå i samband med vissa tarmsjukdomar och som följd av långvarig överdosering av zink.

Vid vissa ärftliga sjukdomstillstånd fungerar inte den normala kopparmetabolismen. Menkes syndrom leder till kopparbrist.

Risker Med Koppar
Högt intag av koppar har en irriterande effekt på magtarmkanalen, och har tidigare använts för att framkalla kräkning vid förgiftningar.

Normalt reglerar kroppen hur mycket koppar som tas upp i kroppen och hur mycket som utsöndras. Denna reglering av koppar sker i levern. Foster ansamlar stora mängder koppar i levern under den sista tiden före födelsen. Denna depå används under den tidiga nyföddhetsperioden, då intaget av koppar via bröstmjölk är lågt. Det misstänks att nyfödda är speciellt känsliga för högt kopparintag då kroppens normala metabolism av koppar ännu inte utvecklats.

Fisk Det har hänt att småbarn har fått diarré av vattenledningsvatten med hög kopparhalt. Därför bör man inte ta vatten ur varmvattenkranen när man lagar välling.

Använd inte varmvatten ur kranen till matlagning eller dryck. Kopparhalterna kan normalt minskas betydligt om vattnet spolas någon minut eller till jämn låg temperatur. Tillaga eller förvara inte livsmedel i koppar- eller mässingskärl som inte belagts med annan yta.

Vid vissa ärftliga sjukdomstillstånd fungerar inte den normala kopparmetabolismen. Wilsons sjukdom leder till en ansamling av koppar i framförallt lever och hjärna.

EU har tagit fram gemensamma gränsvärden för koppar i dricksvatten som började gälla 25/12 2003. Gränsvärdet är 2,0 mg koppar/liter. Halter som överstiger gränsvärdet misstänks öka risken för magbesvär. Vid kopparhalter över 0,20 mg/l är vattnet tjänligt med anmärkning och kan grönfärga sanitetsgods och hår vid hårtvätt. Kopparhalter över 1,0 mg/l kan ge smak.

Livsmedel Med Koppar
PistagenötterKoppar finns i alla livsmedel med de högsta halterna i nötlever, skaldjur, nötter, frön och kakao (omkring 10 mg/kg). Mer måttliga källor är kött, fisk, svamp och ärtor (0,5-2 mg/kg).

Förhöjda kopparhalter i dricksvatten är vanligt och beror på korrosion av koppar i vattenledningarna.

Här nedan är en tabell med innehåll av koppar i olika livsmedel:

LIVSMEDEL PORTIONSSTORLEK MÄNGD KOPPAR
PER PORTION, MG
Nötlever 100 g 6
Hasselnötter 30 g 0,5
Nötkött 15 g 0,2
Fullkornsmjöl 30 g 0,2
Vetemjöl 30 g 0,1
Sötmandel 30 g 0,2
Potatis 200 g 0,2