Mineraler

minerals

Mineraler utgör endast en liten del av kroppen men har ändå mycket stor betydelse för vår hälsa. De mineraler vi får i oss via födan fyller många viktiga funktioner i kroppen.

Vi behöver mineraler för att bygga upp skelett, tänder & brosk, för att vi enkelt ska kunna upprätthålla vatten- och saltbalansen i kroppen samt för att nervimpulser och signalöverföring mellan celler ska fungera.

Mineraler är ingenting som kroppen själv kan tillverka utan måste tillföras via födan.

Mineralämnen innefattas av:

MINERAL KEMISK BETECKNING BEHÖVS FÖR:
Fosfor P Ben, tänder
Jod I Ämnesomsättning
Järn Fe Blod
Kalcium Ca Muskler, nervsystem
Kalium K Muskler, nervsystem
Koppar Cu Benstommen, blodkärl
Krom Cr Ämnesomsättning
Magnesium Mg Muskler, nervsystem
Mangan Mn Ämnesomsättning
Molybden Mo
Selen Se Immunförsvar
Zink Zn Ämnesomsättning, immunförsvar

De mineraler som endast behövs i mindre mängder är lättare att överdosera än exempelvis magnesium och kalcium som behövs i större mängder. Vid överdosering kan du få besvär som illamående, men även leverskador i vissa fall.